Organisatie

De 3 Provinciënwandeltocht

De 3 Provinciënwandeltocht is in 2009 een initiatief geweest van KNBLO-NL, Sport Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar. Hiermee wilden en willen deze maatschappelijk betrokken organisaties, ieder vanuit een eigen invalshoek, er aan bijdragen dat zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen, die daartoe zelf onvoldoende financiële middelen hebben, toch in de gelegenheid worden gesteld te kunnen gaan sporten

Routecommissie

Sinds de aflevering van 2013 wordt de routecommissie gevormd door een 3-tal Bakkeveensters. Deze mensen zijn goed bekend in de omgeving en hebben veel contacten met particuliere grondeigenaren. Al een jaar van tevoren worden de routes globaal gepland. Vervolgens worden de rustpunten bepaald op ca 5 km van elkaar. Hierbij wordt zoveel mogelijk naar vrijwilligersorganisaties gezocht. Wanneer deze afspraken duidelijk zijn worden de routes meer in detail vastgesteld. Dat vaststellen kan tot enkele dagen voor de datum van de tocht nog veranderen als gevolg van gewijzigde terreinomstandigheden.
Het uiteindelijke doel is een verrassende tocht aan de wandelaars te presenteren en de kans van de omgeving om zich aan de wandelaars te laten zien.

Vlooienmarkt Bakkeveen

Vrijwilligers van Vlooienmarkt Bakkeveen zorgen voor voldoende parkeergelegenheid en begeleiding van de parkeerders. Circa 1500 auto’s worden netjes in rijen opgesteld.

De vlooienmarkten in Bakkeveen zijn niet meer weg te denken in het marktaanbod in Noord-Nederland. Het is 1 van de grootste openluchtmarkten met de laatste jaren meer dan 500 standhouders en vele duizenden bezoekers per markt. De markt staat bekend om haar gezelligheid en omvang. Klik hier voor meer informatie.

KWBN

De sportbond bestaat ruim 100 jaar. De wandelsport in Nederland leeft als nooit tevoren. Verenigingen en commissies, aangesloten bij de KWBN, organiseren ongeveer 1000 wandelevenementen over het gehele land verspreid. Deze evenementen trekken meer dan 600.000 deelnemers. De meeste deelnemers geven aan te wandelen voor hun gezondheid.

Wandelen is niet meer alléén sport maar ook recreatie en een gezinsactiviteit op de zaterdag. Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website.

Dorp Bakkeveen en omgeving

Agrariërs en andere particuliere grondgebruikers in Bakkeveen en omliggende dorpen langs de route stellen hun terrein eenmalig beschikbaar voor deze goede doelen wandeltocht.

En de vele eigenaren van de landwegen in het gebied ook nog van harte bedankt voor de toestemming. Hiermee konden we fraaie route alternatieven aanbieden in plaats van asfalt.

Verscheidene vrijwilligers zullen als gastheer/gastvrouw optreden rondom de start- en finishlocatie. Ze zullen zorgen voor een vlot verloop bij de start. Ze verwijzen deelnemers die vanaf de parkeerterreinen komen voorzover nodig naar de toiletten, koffie en beantwoorden vragen. Ze zijn duidelijk herkenbaar aan het “3 Provincien Wandeltocht” hesje.
Voor meer informatie over Bakkeveen: neem eens een kijkje op onze website.

Vrijwilligers

Zonder alle vrijwilligers en sponsoren is een tocht als deze natuurlijk niet mogelijk. Wilt u ook een steentje bijdragen? Stuur ons dan een email via het contactformulier.