Reglement

Samenvatting van de reglementen

*Volledig reglement ter inzage op startbureau.

  • 1. De wandeltocht wordt georganiseerd door een lidorganisatie van KWBN.
  • 2. Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
  • 3. De deelnemer mag niet eerder starten dan het tijdstip wat op het startbewijs is aangegeven.
  • 4. De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
  • 5. Aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten dienen te worden opgevolgd.
  • 6. De organisator is behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.
  • 7. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.
  • 8. Hoewel alle zorgvuldigheid in acht wordt genomen, is het parkeren vanzelfsprekend voor eigen risico.
  • 9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *